ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller mellan Gardenline.se by iXion i Småland AB 559009-0071 och dig som gör en beställning från oss via www.gardenline.se (”Hemsidan/webbshoppen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om gardenline.se framgår på hemsidan. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss.

Utöver villkoren gäller även Gardenline.se´s ”Policy & Cookies”. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på hemsidan. Ändringar träder ikraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp.

AVTAL OCH BESTÄLLNING

För att kunna genomföra ett köp via webbshoppen måste du acceptera villkoren.

Efter mottagen beställning skickar gardenline.se så snart som möjligt en orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när gardenline.se skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post.

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter etc.

PRODUKTINFORMATION M.M.

Vi reserverar oss för eventuella bild- eller skrivfel på hemsidan, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Gardenline.se har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på hemsidan och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på hemsidan.

Bilder på hemsidan och i webbshoppen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Gardenline.se ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Innehållet på hemsidan är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från gardenline.se.

PRISER OCH BETALNING

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på hemsidan, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.

Gardenline.se strävar efter att hemsidan i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att hemsidan kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.

Du kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

KAMPANJER, RABATTKODER OCH ANDRA ERBJUDANDEN

Gardenline.se kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter. För produkter som omfattas av sådana erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor.

Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av erbjudandet, ska dessa villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av erbjudandet.

LEVERANS

Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Mer information om vilka leveransalternativ vi erbjuder kan du hitta på i webbshoppen. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma.

Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden framgår av hemsidan.

Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen vanligen 7-14 dagar från det att Gardenline.se skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Observera att leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Under t.ex högsäsong kan leveranstiden förlängas något. Om din beställning är försenad är vår målsättning att meddela dig om detta.

Innan leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller löser ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. För outlösta beställningar har vi rätt att ta ut en avgift på de kostnader som tillkommer för lagerhantering hos ombud samt för returfrakten till oss.

ÅNGERRÄTT FÖR PRIVATPERSONER

Vid köp av produkter från Gardenline.se har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten.

När du gör ditt köp via gardenline.se har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har gardenline.se rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som ska återbetalas dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för produkter som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.

Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Gardenline.se, innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter.

Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.

Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig med avdrag för extrakostnader såsom lagerhantering hos fraktbolag/ombud samt returfrakt. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig.

ÖPPET KÖP FÖR PRIVATPERSONER

Utöver den lagstadgade ångerrätten erbjuder Gardenline.se öppet köp under 14 dagar och bytesrätt. Returer ska göras till Gardenline.se och hanteras på det sätt som anges ovan.

REKLAMATION FÖR PRIVATPERSONER

Vid beställning via Gardenline.se har du alltid rätt att reklamera din produkt inom 14 dagar räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Gardenline så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom 14 dagar från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.

Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss på den adress som anges på Gardenline.se. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att Gardenline tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Gardenline löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När Gardenline.se har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Gardenline.se annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Gardenline.se istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att Gardenline har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att Gardenline.se i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta oss via mail: info@gardenline.se.

Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vid eventuell tvist följer Gardenline.se ARN:s rekommendationer.

Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

POLICY OCH COOKIES

Vi samlar in information om dig när du registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto, gör ett köp eller deltar i en tävling. Den insamlade informationen inkluderar. Ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Dessutom tar i automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:  Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov, Tillhandahålla anpassade annonser, förbättra vår hemsida, förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp, kontakta dig via e-post,  administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning.

Vi är de enda som äger informationen som samlas i på den här webbplatsen. Din personliga identifierbara information kommer inte att säljas eller utbytas till något annat företag. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb t.ex. fakturering eller kundservice får tillgång till personligt identifierbar information.

Vår webbplats använder. cookies. När du är inne på vår webbsida utbyts information om t.ex. vad du har lagt i din varukorg eller om du är inloggad på sidan. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Dessa lagras tillfälligt i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Vid besök på webbplatsen sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka din faktura, information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden meddelar du oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@gardenline.se.

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.